Reklama
NAPADY PADACZKOWE W STWARDNIENIU ROZSIANYM Z OCENĄ CZYNNOŚCI BIOELEKTRYCZNEJ MÓZGU Drukuj

Stanisław Nowak, Ewa Kołodziejska, Barbara Błaszczyk, Wojciech Nowak, Elżbieta Nowak, Przemysław Nowak, Sławomir Szmatoła

Pełny tekst

Celem pracy była ocena liczbowa, kliniczna i EEG chorych na stwardnienie rozsiane (SM), u których występowały napady padaczkowe. Okres badań obejmował lata 1965-2003.

Materiał badań stanowiło ogólnie 476 chorych (K - 271, M - 205) w wieku 18-68 lat (śr. 39 lat). Czas trwania choroby wynosił od 2 do ponad 35 lat. U 47 chorych (K - 26, M - 21) występowały napady padaczkowe (9,87%). Dokonano analizy klinicznej i EEG tych przypadków.

 

Słowa kluczowe: SM, napady padaczkowe, EEG.

The aim of this study was a quantitative and clinical analysis with the EEG of patients with MS who had epileptic seizures. The observation period was 1965-2003. The material of the study included 476 patients (F - 271, M - 205) aged 18-68 (mean 39) years. Epileptic seizures occurred in 47 patients (F - 26, M - 21) - 9, 87%. Clinical and EEG analysis of these cases was made.

Key words: MS, epileptic seizures, EEG.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]