Reklama
PADACZKA A MIGRENA Drukuj

Stanisław Nowak, Barbara Błaszczyk, Wojciech Nowak, Elżbieta Nowak, Przemysław Nowak, Sławomir Szmatoła

Pełny tekst

Celem badań była ocena liczbowa, kliniczna i EEG chorych ze współistnieniem padaczki i migreny. Okres badań obejmował lata 1965-2003. Materiał badań.

Na ogólną liczbę 4712 badanych chorych na padaczkę, współistnienie tej choroby z migreną rozpoznano u 128 osób (K - 98, M - 30) w wieku 18-65 lat (śr. 43 lata). Czas trwania chorób wynosił 2-38 lat (śr. 27 lat). Dokonano szeregu korelacji klinicznych i elektroencefalograficznych.

 

Słowa kluczowe: padaczka, migrena, EEG.

The aim of work quantitative and clinical analysis with the EEG of patients with the coexistence of epilepsy and migraine.The observation period was 1965-2003. The material of studiem. In 4712 patients with epilepsy, coexistence of migraine was diagnosed in 128 patients (F - 98, M - 30) aged 18-65 (mean 43) years. The duration of diseases was 2-38 years (mean 27) years. Several clinical and EEG correlations were performed.

Key words: epilepsy, migraine, EEG.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]