Reklama
OMDLENIA A PADACZKA Drukuj

Wojciech Nowak, Elżbieta Nowak, Przemysław Nowak, Sławomir Szmatoła

Pełny tekst

Autorzy poruszają złożony problem diagnostyczny w różnicowaniu omdleń i napadów padaczkowych, głównie w postaci z drgawkami i zmianami EEG.

 

Słowa kluczowe: omdlenia, padaczka, EEG.

The authors discuss a complex diagnostic problem of differentiation of syncope and epileptic seizures, mainly in cases with convulsions and patholigical EEG.

Key words: syncope, epilepsy, EEG.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]