Reklama
ANALIZA KARDIOLOGICZNYCH PRZYCZYN OMDLEŃ Drukuj

Marianna Janion, Agnieszka Janion-Sadowska, Marcin Sadowski

Pełny tekst

Omdlenie to przemijająca utrata przytomności, skojarzona z upadkiem, której przyczyną jest nagle zmniejszenie perfuzji mózgowej.

Duża różnorodność patologii prowadząca do tego zaburzenia zmusza często do kosztownej, skomplikowanej diagnostyki. Celem pracy jest analiza przyczyn omdleń u pacjentów hospitalizowanych w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w latach 2001-2004 ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn kardiologicznych.

 

Słowa kluczowe: omdlenie, utrata przytomności.

Syncope is a transient loss of consciousness, accompanied by halling, caused by a sudden decrease of brain perfusion. Because of a variety of pathologies leading to this disorder, complicated diagnostic' is often needed. The aim of his study is to evaluate the cardiological pathologies causes of syncope in patients hospitalised in Świętokrzyskie Centrum Kardiologii in the years 2001-2004.

Key words: syncope, loss of consciousness.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]