Reklama
ROZPOZNAWANIE I LECZENIE GRUŹLICY POZAPŁUCNEJ W OBRĘBIE GŁOWY I SZYI. W 100. ROCZNICĘ NAGRODY NOBLA ZA BADANIA NAD GRUŹLICĄ DLA ROBERTA KOCHA Drukuj

Stanisław Bień, Bartłomiej Kamiński

Pełny tekst

W sto lat od wykrycia przez Roberta Kocha Mycobacterium tuberculosis, jako czynnika etiologicznego gruźlicy, przedstawiono tło historyczne i aktualny stan wiedzy dotyczący tej choroby, ze szczególnym uwzględnieniem gruźlicy pozapłucnej.

Przedstawiono opis czterech przypadków gruźlicy pozapłucnej w rejonie głowy i szyi, w tym wyjątkowo rzadki przypadek współistnienia gruźlicy ucha środkowego i gruźlicy jamy nosa, bez cech gruźlicy w obrębie płuc.

 

Słowa kluczowe: gruźlica krtani, gruźlica ucha środkowego, gruźlica jamy nosa, gruźlica węzłów chłonnych szyi, historia medycyny, Robert Koch.

A century after Robert Koch's description of Mycobacterium tuberculosis as an etiological factor of tuberculosis, the historical background and actual state of this disease is discussed with a special focus on extrapulmonary tuberculosis. 4 cases of tuberculosis in the head and neck region are presented, including a very rare description of concomitant tuberculosis of middle ear and tuberculosis of nasal cavity, without pulmonary manifestation of the disease.

Key words: tuberculosis of larynx, tuberculosis of middle ear, tuberculosis of nasal cavity, tuberculosis of cervical lymph nodes, history of medicine, Robert Koch.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]