Reklama
LECZENIE CHIRURGICZNE Z NASTĘPOWĄ RADIOTERAPIĄ ZŁOŚLIWYCH NABŁONKOWYCH NOWOTWORÓW GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH Drukuj

Stanisław Bień, Magdalena Ziółkowska, Andrzej Wieczorek, Piotr Kędzierawski

Pełny tekst

Przedstawiono charakterystykę grupy 46 pacjentów ze złośliwymi nabłonkowymi nowotworami gruczołów ślinowych, leczonych w Dziale Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Zakładzie Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w latach 1998-2005.

Omówiono założenia terapii, a także wstępne wyniki leczenia.

 

Słowa kluczowe: złośliwe nabłonkowe nowotwory gruczołów ślinowych, leczenie chirurgiczne, radioterapia.

The characteristics of 46 patients with malignant epithelial salivary glands tumors, treated in the Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery and the Department of Radiotherapy of the Holy Cross Cancer Center in Kielce in years 1998-2005, are presented. The principles of treatment and preliminary results are discussed.

Key words: malignant epithelial salivary glands tumors, surgical treatment, radiotherapy.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]