Reklama
NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY GŁOWY I SZYI. CHARAKTERYSTYKA EPIDEMIOLOGICZNA I KLINICZNA Drukuj

Stanisław Bień, Stanisław Żyłka, Artur Klimas, Bartłomiej Kamiński, Sławomir Okła, Sylwia Postuła, Magdalena Ziółkowska

Pełny tekst

Nowotwory złośliwe skóry stanowią najliczniejszą grupą narządową nowotworów złośliwych człowieka. Tam, gdzie ludzie rasy białej zamieszkują tereny pasa podzwrotnikowego, ich liczebność sięga do 50% wszystkich nowotworów złośliwych.

Jest to ponadto grupa nowotworów typowa dla ludzi starszych. Dwie główne grupy nowotworów złośliwych skóry to tzw. nieczerniakowe raki skóry (non-melanoma skin cancer), których częstość występowania jest znacznie wyższa, niż wynika to z oficjalnych danych statystycznych, i czerniak złośliwy (melanoma malignum), nowotwór o bardzo złym rokowaniu, a jednocześnie o trudnym do przewidzenia przebiegu klinicznym. Celem pracy była prezentacja epidemiologiczno-kliniczna materiału 524 chorych z nowotworami złośliwymi skóry regionu głowy i szyi leczonych chirurgicznie w Dziale Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w okresie 2001-2003. Dokonano retrospektywnej analizy historii chorób 524 leczonych pacjentów, oceniając obok podstawowych danych epidemiologicznych również zjawisko mnogiego występowania tych guzów, ich szczegółową lokalizację w obrębie skóry głowy i szyi, charakterystykę histopatologiczną oraz stopień zaawansowania miejscowego.

 

Słowa kluczowe: nowotwory złośliwe skóry głowy i szyi, rak podstawnokomórkowy, rak płaskonabłonkowy, czerniak złośliwy, epidemiologia, charakterystyka kliniczna.

The malignant tumors of the skin constitute the most common group of human malignancies. In regions, where white skin people live in the subtropical regions, these tumors reach 50% of all malignancies. It is also a group of tumors characteristic of old population. Two main groups of skin malignant tumors are: the more common and often under registered non-melanoma skin cancers and malignant melanomas, the tumors with very unfavorable prognosis and unpredictable clinical behavior. The aim of our study was to present an epidemiological and clinical characteristics of 524 cases of skin malignant tumors treated surgically in Section of Otolaryngology, Head and Neck Surgery in The Holy Cross Cancer Center in Kielce from 2001 to 2003. In retrospective analysis, apart from basic epidemiological data, the location within the head and neck, multi focal appearance, histopatology, and local advancement of the disease was taken into analysis.

Key words: skin malignant tumors of head and neck, basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, malignant melanoma, epidemiology, clinical characteristics.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]