Reklama
Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej dziewcząt w wieku 12-15 lat z województwa Świętokrzyskiego Drukuj

Pełny tekst 

A body posture in the sagittal plane measured among girls aged 12 to 15 from the Świetokrzyskie province

Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej dziewcząt w wieku 12-15 lat z województwa Świętokrzyskiego

SUMMARY 
First, 247 girls aged 12 to 15 were drawn from the Primary School number 13 and from the Gymnasium number 4 in Starachowice and next they were examined. The research was carried out in November 2005. It was observed that there were 147 (59.51%) correct body postures and 100 (40.49%) faulty body postures.

There were 122 (49.39%) K1 types, 25 (10.12%) L1 types, 1 (0.40%) K2 type, 45 (18.22%) L2 types, 54 (21.86%) R1P types. Flat backs dominated - 54 (21.86%), next there were concave backs - 45 (18.22%) and only 1 case of rounded back - 1 (0.40%). The ?2 test showed that as far as girls are concerned a posture type does not depend on age. 
Key words: body posture, Moiré's photogrammetric method, posture type.

 

STRESZCZENIE 
Badaniami objęto 247 dziewcząt w wieku 12-15 lat z wylosowanych uprzednio Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 4 w Starachowicach. Badania wykonano w listopadzie 2005 roku. Prawidłowych postaw było 147 (59,51%), wadliwych 100 (40,49%). Typów K1 - było 122 (49,39%), L1 - 25 (10,12%), K2 - 1 (0,40%), L2 - 45 (18,22%), R1P - 54 (21,86%). Dominowały plecy płaskie, których było 54 (21,86%), następnie plecy wklęsłe 45 (18,22%) i tylko 1 (0,40%) przypadek pleców okrągłych. Test ?2 wykazał, że typy postawy u dziewcząt nie zależą od wieku. 
Słowa kluczowe: postawa ciała, metoda Moire, typy postawy. 

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]