Reklama
Pourazowa torbiel dolnego bieguna śledziony leczona laparoskopowo - opis przypadku Drukuj

Pełny tekst 

Przemysław Wolak, Renata Skiba 

Pourazowa torbiel dolnego bieguna śledziony leczona laparoskopowo - opis przypadku

Laparoscopy in postraumatic cyst of lower part of spleen - case report

STRESZCZENIE 
W śledzionie mogą występować niepasożytnicze torbiele wrodzone i nabyte (pourazowe). Często zajmują znaczną część narządu i wskutek samoistnego lub pourazowego pęknięcia mogą stanowić źródło krawienia do wolnej jamy otrzewnowej.

Gdy dają dolegliwości bólowe lub ich największy wymiar przekracza 8 cm, powinny być leczone operacyjnie. Metodą z wyboru jest laparoskopowa częściowa resekcja miąższu śledziony wraz z torbielą. W pracy przedstawiamy przypadek 16-letniego chłopca leczonego w ten sposób. 
Słowa kluczowe: laparoskopia, torbiel śledziony, dziecko.

 

SUMMARY 
Splenic nonparasitic cysts are a relatively rare entity. They are classified as "true" (congenital) and "pseudo"cysts. Pseudocysts believed to be a late manifestation of posttraumatic intrasplenic hematoma. The surgery performed to prevent hemorrhage of ruptured of the cyst. All children with clinical symptoms had a cyst that was larger than 8 cm must be operated. For many years the traditional treatment of splenic nonparasitic cysts was splenectomy. During the last decade preservationprocedures as a laparoscopic partial splenectomy or total cystectomy have been used. We present the case of a 16 year-old boy with postraumatic splenic cysts treated by laparoscopic partial splenectomy. 
Key words: laparoscopy, cyst of spleen, child. 

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]