Reklama
Ciąża jajnikowa - rzadka postać ciąży pozamacicznej. Analiza procesu diagnostyczo-terapeutycznego na podstawie opisu trzech przypadków Drukuj

 Pełny tekst

Izabela Lewandowska-Andruszuk, Olga Adamczyk-Gruszka

Ciąża jajnikowa - rzadka postać ciąży pozamacicznej. Analiza procesu diagnostyczo-terapeutycznego na podstawie opisu trzech przypadków

Ovarian pregnacy - a rare form of ectopic pregnancy. The analysis of the diagnosticotherapeutical process - about three casus

STRESZCZENIE 
Ciąża jajnikowa jest rzadką formą ciąży ektopowej, w której pęcherzyk ciążowy implantuje się w jajniku. Stanowi 0,5-3% wszystkich przypadków ciąży pozamacicznej. Przedstawiono opisy trzech przypadków niepękniętej ciąży jajnikowej u pacjentek hospitalizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu wraz analizą kliniczną i przeglądem literatury. Diagnostyka ciąży jajnikowej jest trudna.

W odróżnieniu od pacjentek z ciążą jajowodową tradycyjne czynniki ryzyka, takie jak PID i przebyte zabiegi chirurgiczne mogą nie odgrywać roli w etiologii. W jednym z opisywanych przypadków pewne znaczenie mogło mieć stosowanie przez pacjentkę wkładki wewnątrzmacicznej. Rozpoznanie ciąży jajnikowej opiera się na wystąpieniu określonych objawów klinicznych, badaniu ginekologicznym i ultrasonograficznym zobrazowaniu pustej macicy i charakterystycznego obrazu jajnika: podwójny hyperechogeniczny pierścień otaczający małe hypoechogeniczne pole. W przypadku pacjentek stabilnych hemodynamicznie leczeniem z wyboru jest laparoskopia i resekcja zmiany w obrębie jajnika. Taka forma terapii skutkuje dobrą prognozą dla przyszłej płodności pacjentki. 
Słowa kluczowe: ciąża jajnikowa, ultrasonografia przezpochwowa, laparoskopia.

 

SUMMARY 
Ovarian pregnancy is a rare form of ectopic pregnancy in which the gestational sac is implanted within the ovary. The incidence is 0.5 to 3% of all ectopic gestations. We present three cases of unruptured ovarian pregnancy which were managed in the District Specialised Hospital in Radom, with anatomoclinical study and literature review. The clinical diagnosis of ovarian pregnancy is difficult. In contrast to patients with tubal pregnancy traditional risk factors such as pelvic inflammatory disease, prior surgical procedure upon the pelvis may not apply. In one case reported here, it seems that using an intrauterine contraceptive device was an important factor. The diagnosis was based on the clinical symptoms, gynecological examination and songraphic findings of an empty uterus, an characteristic ring-like thick-walled hyperechogenic structure within ovary. The preferred therapeutic procedure was laparoscopy. When the patient is hemodynamically stable laparoscopy and the ovarian wedge resection should be the treatment of choice. This form of the therapeutic procedure increases the chances to maintain fertility. 
Key words: ovarian pregnancy, transvaginal ultrasonography, laparoscopic therapy. 

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]