Reklama
Algorytm praktyczny farmakoterapii chorych na łagodny rozrost stercza (BPH) Drukuj

Pełny tekst

Sławomir Dutkiewicz

Algorytm praktyczny farmakoterapii chorych na łagodny rozrost stercza (BPH)

A practical algoritm for medical therapy of patients with benign prostatic hyperplasia (BPH)

STRESZCZENIE 
Łagodny rozrost stercza (BPH) jest chorobą powszechną mężczyzn, która określana jest również powiększeniem stercza (EP).

Jest chorobą postępującą i w jej przebiegu mogą wystąpić powikłania, np. w postaci całkowitego zatrzymania moczu (AUR), wymagające leczenia chirurgicznego. W artykule przedstawiono własny o charakterze praktycznym algorytm farmakoterapii z omówieniem podstaw etiopatogenezy, diagnostyki i strategii leczenia chorych na BPH. Leczenie farmakologiczne może przebiegać w dwóch zasadniczych kierunkach: pierwszy polega na tym, że blokowanie receptorów alfa-1 adrenergicznych znosi napięcie mięśniówki gładkiej w sterczu i szyi pęcherza; a drugi to - blokowanie 5-alfa-reduktazy jest przyczyną atrofii nabłonka stercza. Liczne badania dowiodły, że w monoterapii i leczeniu skojarzonym obu grup leków stwierdzono poprawę (większą w terapii skojarzonej) w zakresie objawów, jakości życia i wartościach przepływu cewkowego (szczególnie Q max). 
Słowa kluczowe: stercz, łagodny rozrost stercza,farmakoterapia,alfa-1 adrenolityki, blokery 5-alfa reduktazy, terapia skojarzona.

 

SUMMARY 
Benign prostatic hyperplasia (BPH) is a common condition in men and is also referred to enlarged prostate (EP).BPH is too a progressive disorders and maybe complicated for example by acute urinary retention (AUR) and may require surgery. This article reviews etiopathology, diagnosis and treatment strategies for EP, and it presents a practical algorithm for pharmacotherapy of patients with BPH. Pharmacologic treatment of BPH is based on two concepts: first, that alpha-1 adrenergic blockade reduces smooth-muscle tone in the prostate and bladder neck; and second, that 5-alpha-reductase inhibition causes atrophy of prostate epithelium. Studies showed that as monotherapy, both classes of drugs produced improves in symptoms and quality of life and a combination of these drugs improves urinary flow (particulary Qmax.) 
Key words: prostate, benign prostatic hyperplasia, medical therapy, alpha-1-adrenolitics, 5-alpha-reductase inhibitors, combination therapy. 

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]