Reklama
40 lat pracy Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Drukuj

Pełny tekst 

Jerzy Krzewicki

40 lat pracy Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

40 years of operating theatre in Provincial Hospital in Kielce

STRESZCZENIE 
Opisano 40-letnią działalność Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Przedstawiono zakres pracy oraz zasadnicze zmiany metod, materiałów i sprzętu, jakie nastąpiły w ciągu tego okresu. Szczególną uwagę zwrócono na stopniowe odchodzenie od materiału wielorazowego użytku przygotowywanego przez instrumentariuszki i stosowanego podczas operacji: nici, igieł, strzykawek, rękawiczek, chust, gazików.

Przedstawiono personel pracujący zarówno obecnie, jak i w przeszłości w tej jednostce organizacyjnej Szpitala. Podano niektóre dane z historii medycyny operacyjnej. Zaprezentowano roczny rozkład 120 000 zabiegów operacyjnych wykonywanych przez różne Oddziały w latach 1969-2007.

 


Słowa kluczowe: pielęgniarki instrumentariuszki, blok operacyjny, sterylizacja, materiały chirurgiczne, sprzęt zabiegowy.

SUMMARY 
40 years activity of operating theatre in Provincial Hospital in Kielce is presented. The author describes the work of operating-theatre attendants, changes of many methods, materials and operative instruments seen during this period. The special attention is turned to replacement of the resterilized materials usually prepared by nurses: syringes, inject needles, surgical gloves, gauze tampons and scarfs. The stuff of operating theatre is presented - as well those actually working as persons engaged in the past. Some historical information about the evolution of surgical methods is described. The analysis of 120 000 operations performed between 1969 and 2007 is presented. 
Key words: operating-theatre attendants, operating theatre, sterilisation, surgical materials, operating instruments. 

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]