Reklama
DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA NIEPOWŚCIĄGLIWYCH WYMIOTÓW CIĘŻARNYCH Drukuj

Pełny tekst

Olga Adamczyk-Gruszka, Izabella Lewandowska-Andruszuk, Grzegorz Piasek

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA NIEPOWŚCIĄGLIWYCH WYMIOTÓW CIĘŻARNYCH

DIFFERENTIAL EVALUATION OF HYPEREMESIS GRAVIDARUM IN PREGNANT WOMEN

STRESZCZENIE
Niepowściągliwe wymioty ciężarnych (NVC) występują u 0,3% do 2% kobiet w ciąży w Polsce, chociaż w populacji znacznie większa liczba ciężarnych choruje na tą chorobę. NVC definiowane jest jako niepowściągliwe nudności i wymioty w pierwszym trymestrze ciąży.

W praktyce klinicznej NVC jest identyfikowane jako niewyjaśnione długotrwałe wymioty i odwodnienie. Charakteryzują się one odwodnieniem, zaburzeniami równowagi elektrolitowej, ketonurią, utratą masy ciała więcej niż 5% i zwykle wymagają hospitalizacji. W artykule omówiono przyczyny, diagnostykę różnicową i postępowanie w NVC. 
Słowa kluczowe: niepowściągliwe wymioty ciężarnych, ciąża, odwodnienie, zaburzeniami równowagi elektrolitowej.

 

SUMMARY
Hyperemesis gravidarum occurs in 0.3% to 2% of pregnant women, although populations with significantly higher rates have been reported. Hyperemesis gravidarum is defined as severe nausea and vomiting during the first trimester of pregnancy. In clinical practice, hyperemesis gravidarum is identified by otherwise unexplained intractable vomiting and dehydration. It is characterized by dehydration, electrolyte imbalance, ketonuria and weight loss of more than 5% of body weight and it usually requires hospitalization. This article discusses the causes, presentation, diagnosis, and management of hyperemesis gravidarum. 
Key words: Hyperemesis gravidarum, pregnancy, dehydration, electrolyte imbalance.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]