Reklama
AKUPUNKTURA W LECZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI Drukuj

Pełny tekst 

Janusz Wendorff, Elżbieta Hibner, Paweł Półrola

AKUPUNKTURA W LECZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI

ACUPUNCTURE IN THE TREATMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH NEUROLOGICAL DISEASE

STRESZCZENIE 
Akupunktura należy do metod fizjoterapii znanych od wieków w medycynie chińskiej. W ostatniej dekadzie metoda ta staje się coraz bardziej popularna również w krajach zachodnich, w tym także u dzieci i młodych dorosłych ze schorzeniami i zaburzeniami neurologicznymi. W latach 2002–2008 ukazało się więcej niż 30 oryginalnych publikacji w światowej literaturze przede wszystkim dotyczących zastosowania akupunktury w mózgowym porażeniu dziecięcym, opóźnieniach neurorozwojowych, zaburzeniach językowych, wegetatywnych, udarze mózgu, tikach i bólach głowy u dzieci. Autorzy przedstawiają również niektóre wyniki własne leczenia dzieci i młodych kobiet z migreną i tikami.

 
Słowa kluczowe: akupunktura, dzieci, mózgowe porażenie dziecięce, tiki, bóle głowy, zaburzenia neurorozwojowe.

 

SUMMARY 
Acupuncture belongs to physiotherapeutic methods which has been known for centries in Chinese medicine. In the last decade acupuncture became more popular even in Western countries in the treatment of children and young adults with neurological disease and disorders. Authors present some data from the literature and own experiences in this field. In the period 2002–2008 appeared more than 30 publications in the world literature first of all about use of acupuncture in cerebral palsy, neurodevelopment delay, tics and headaches in children. Authors present some results of the treatment of children and young women with migraine and tics. 
Key words: acupuncture, children, cerebral palsy, tics, headaches, neurodevelopmental disorders. 

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]