Reklama
OBRAŻENIA KLATKI PIERSIOWEJ NA DYŻURZE CHIRURGICZNYM Drukuj

Pełny tekst 

Jarosław Matykiewicz, Stanisław Głuszek 

OBRAŻENIA KLATKI PIERSIOWEJ NA DYŻURZE CHIRURGICZNYM

CHEST TRAUMA IN GENERAL SURGERY DEPARTMENT

STRESZCZENIE 
W pracy przedstawiono dwa przypadki urazów przenikających klatki piersiowej, leczonych na Oddziale Chirurgicznym.

Przedstawiono zasady rozpoznawania i leczenia obrażeń klatki piersiowej w ramach dyżuru chirurgicznego. 
Słowa kluczowe: obrażenia klatki piersiowej, leczenie operacyjne, uraz, niewydolność oddechowa.

 

SUMMARY 
Two cases of penetrating chest trauma treating in general surgery department are described. Principles of diagnosis and treatment of chest injury are presented. 
Key words: chest trauma, surgical treatment, injury, respiratory insufficiency. 

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]