Reklama
CUKRZYCA TYPU 2 A NOWOTWORY Drukuj

Pełny tekst 

Jarosław Matykiewicz, Stanisław Głuszek

CUKRZYCA TYPU 2 A NOWOTWORY

TYPE 2 DIABETES AND CANCER

STRESZCZENIE 
W pracy opisano zależność pomiędzy występowaniem cukrzycy i nowotworów. Obie choroby zaliczamy do chorób cywilizacyjnych, ich częstość występowania systematycznie wzrasta. Od wielu lat podejmowane są próby wyjaśnienia wpływu cukrzycy na wzrost ryzyka rozwoju choroby nowotworowej. Być może odpowiedzialne są za to substancje, takie jak insulina i insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF), podkreśla się także wpływ hiperglikemii jako czynników biorących udział w promocji i progresji nowotworów.

Chorzy na cukrzycę typu 2 mają większe prawdopodobieństwo zachorowania na raka wątroby, nerki, trzustki (mężczyźni) i raka żołądka i wątroby (kobiety). Chorzy z cukrzycą cechują się również większą śmiertelnością okołooperacyjną. Wyniki leczenia skojarzonego są gorsze dla tej grupy chorych. 
Słowa kluczowe: cukrzyca, rak, choroby cywilizacyjne.

 

SUMMARY 
The dependence between prevalence of diabetes and cancer is described. Both diseases are civilization diseases and frequency of their prevalence increases systematically. The attempt to explain the influence of diabetes on the increasing risk of the cancer development is undertaken. It is probable that substances such as insulin and insulin-like growth factor (IGF) are responsible for that. Hyperglycemia as a factor taking part in promotion and progression of tumors is considered to have an influence. Patients with type 2 diabetes have a greater likelihood of developing cancer of the liver, kidney, pancreas (men) and cancer of the stomach and liver (females). Patients with diabetes also have an increased perioperative mortality. Results of combined treatment are worse for this group of patients. 
Key words: diabetes, cancer, civilization diseases. 

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]