Reklama
WYBRANE ZABIEGI CHIRURGICZNE I KOSMETYCZNE STOSOWANE W LECZENIU OTYŁOŚCI I CELLULITU Drukuj

Pełny tekst 

Katarzyna Sobańska, Stanisław Głuszek

WYBRANE ZABIEGI CHIRURGICZNE I KOSMETYCZNE STOSOWANE W LECZENIU OTYŁOŚCI I CELLULITU

SELECT SURGICAL AND COSMETIC PROCEDURES USED IN TREATING OBESITY AND CELLULITE

SUMMARY 
In recent years an enormous interest has arisen in fields of medicine levelling effects of ageing and improving the look and shape of the body. Obesity, which in many cultures was once an ideal of beauty, is today seen in a negative light. The presented article shows selected surgical and cosmetic methods used in treating two similar problems: obesity and cellulite as well as ageing of the skin. Surgical procedures – conventional liposuction and – registered in 2006 – laser lipolysis are not slimming methods. These procedures should be understood as body outlining with a particular disposition towards areas showing high resistance to diet and physical exercises. In treating obesity and cellulite some cosmetic methods are also used: endermology and mesotherapy.

It should be stressed that the mentioned procedures have a supporting effect and the most effective is a continuous diet with a reduction of carbohydrates and physical activity. 
Key words: liposuction, laser lipolysis, mesotherapy, endermology.

 

STRESZCZENIE 
W ostatnich latach pojawiło się ogromne zainteresowanie dziedzinami medycyny niwelującymi skutki starzenia oraz poprawiającymi wygląd i kształt ciała. Otyłość, która w wielu kulturach była ideałem piękna, jest dziś postrzegana negatywnie. Prezentowany artykuł przedstawia wybrane metody chirurgiczne i kosmetyczne stosowane w leczeniu dwóch zbliżonych problemów: otyłości i cellulitu oraz starzenia się skóry. Zabiegi chirurgiczne – liposukcja konwencjonalna oraz zarejestrowana w 2006 roku lipoliza laserowa nie są metodami odchudzania. Zabiegi te należy rozumieć jako konturowanie ciała ze szczególnym nastawieniem na obszary wykazujące dużą oporność na dietę i ćwiczenia fizyczne. W leczeniu otyłości i cellulitu stosowane są też niektóre metody kosmetyczne: endermologia i mezoterapia. Należy podkreślić, że wymienione zabiegi mają działanie wspomagające, a najskuteczniejsze jest stałe stosowanie diety z ograniczeniem węglowodanów oraz aktywność fizyczna. 
Słowa kluczowe: liposukcja, lipoliza laserowa, mezoterapia, endermologia.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]