Reklama
EWOLUCJA WIERTARKI DENTYSTYCZNEJ Drukuj

Pełny tekst 

Jerzy Jan Supady

EWOLUCJA WIERTARKI DENTYSTYCZNEJ

EVOLUTION OF DENTAL GRILL

STRESZCZENIE 
W starożytności, średniowieczu oraz w czasach późniejszych aż do XIX wieku konstruowano narzędzia do szlifowania i borowania ubytków próchnicowych zębów. Na przełomie XVIII i XIX wieku podejmowano liczne próby skonstruowania przyrządów i maszyn do borowania zębów. W 1797 roku Joseph Linderer zbudował wiertarkę, którą posługiwał się przy zakładaniu sztyftów korzeniowych.

W XIX stuleciu zbudowano wiertarki mechaniczne, najczęściej poruszane przy pomocy rąk i nóg. W 1864 roku Georg Fellows Harrington opatentował w Anglii wiertarkę w formie tabakierki. Poruszał ją mechanizm sprężynowy. Pierwszą wiertarkę nożną wynalazł Anglik John Greenwood. Inna maszyna opatentowana w 1871 roku przez Amerykanina Jamesa Beala Morrisona, była poruszana przy pomocy nogi i osiągała 2000 obrotów na minutę. W II połowie XIX wieku Georg F. Green wynalazł wiertarkę pneumatyczną. W 1872 roku skonstruowano pierwszą wiertarkę elektryczną. W 1917 roku powstała nowoczesna bormaszyna pn. Ritter Unit, a w 1948 roku turbina powietrzna Dentalair, osiągająca 140 000 obrotów na minutę. Wiertarka zbudowana przez Victora Bordena w 1957 roku poruszała się z prędkością 150 000–350 000 obrotów na minutę. 
Słowa kluczowe: historia dentystyki, wiertarka dentystyczna, leczenie zębów, historia medycyny.

 

SUMMARY 
Tools to grind and grill teeth carious defects were constructed during antiquity, Middle Ages and later times up to 19th century. In 19th century first mechanical drills, that moved with the help of hands and feet, were constructed. Georg F. Green invented a pneumatic drill in the second half of 19th century. First electrical drill was constructed in 1872. In 1917 the modern drill-machine called Ritter Unit was made, and in 1948 the air-turbine Dentalair that reached 140,000 turns per minute was also manufactured. The drill that moved with the speed of 150,000 to 350,000 turns per minute was built by Victor Borden in 1957. 
Key words: history of dentistry, dental drill, teeth treatment, history of medicine. 

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]