Reklama
PRZYGOTOWANIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI ZAWODOWYCH W ŚWIETLE DWOISTEGO SYSTEMU KSZTAŁCENIA Drukuj

Dorota Rębak

pełny tekst

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Dwie prawnie obowiązujące formy kształcenia ratowników medycznych w Polsce dotyczą systemu dwuletniego policealnego i trzyletniego na studiach wyższych zawodowych. Następuje kontrowersyjne zrównanie kompetencji zawodowych po obu formach kształcenia.
Cel pracy. Celem podjętych badań była ocena przygotowania ratowników medycznych do zawodu w zależności od formy kształcenia.
Materiał i metody. Grupę badaną tworzyli ratownicy medyczni pracujący w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego na terenie Polski. Badaniami objęto 336 ratowników medycznych czynnych zawodowo w okresie od czerwca do października 2010 roku. Badania przeprowadzono za pomocą sondażu diagnostycznego techniką badań ankietowych audytoryjnych, realizowanych z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.


Wyniki. Zadowolenie ze zdobytej wiedzy w grupie ratowników medycznych z wykształceniem dwuletnim było istotnie wyższe, przy p = 0,001, w porównaniu z grupą ratowników medycznych z wykształceniem licencjackim. Ratownicy medyczni z wykształceniem na poziomie studiów licencjackich istotnie statystycznie lepiej ocenili przygotowanie teoretyczne niż praktyczne do wykonywania zawodu (58,44%). Częściej wskazywali również na brak przygotowania do wykonywania zawodu (10,39%). Ratownicy medyczni z wykształceniem policealnym stosunkowo częściej wskazywali na dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne (35,52%), lepiej oceniali przygotowanie praktyczne niż teoretyczne (12,36%) w stosunku do drugiej grupy (3,9%). Poziom oceny wykonywanych medycznych czynności ratunkowych był statystycznie nieistotny w zależności badanych grup.
Wnioski. Rodzaj wykształcenia nie jest czynnikiem różnicującym samoocenę umiejętności medycznych czynności ratunkowych, natomiast wpływa na stopień zadowolenia ze zdobytej wiedzy podczas kształcenia. W celu weryfikacji przygotowania do zawodu należałoby rozważyć wprowadzenie egzaminu z praktycznej nauki zawodu.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]