Reklama
PROBLEM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ W PORADNI LECZENIA BÓLU Drukuj

Dorota E. Ortenburger, Arkadiusz Ortenburger

pełny tekst

STRESZCZENIE
Celem pracy było przedstawienie niektórych problemów związanych z pomocą psychologiczną w Poradni Leczenia Bólu.
W pomocy psychologicznej podstawową kwestię stanowi uwzględnienie zarówno charakteru przeżyć bólowych, jak i czynników podmiotowych (charakteryzujących daną konkretną osobę). Konieczne jest uwzględnienie złożonego skomplikowanego charakteru bólu przewlekłego, gdyż aby skuteczniej wspierać pacjenta w terapii przeciwbólowej uwzględnia się sfery przeżycia bólowego: sensoryczną, emocjonalną, motywacyjną, behawioralną.


Opisywane w literaturze metody pomocy psychologicznej osobom cierpiącym z powodu bólu przewlekłego opierają się na wiedzy na temat znaczenia wyższych ośrodków nerwowych w modulacji bólu. Oznacza to, że percepcja bólu może zależeć od czynników psychologicznych, w tym m.in. od stanu uwagi, zdolności poznawczych i stanu emocjonalnego. Artykuł prezentuje komplementarne, psychologiczno-medyczne podejście do przedstawianego zagadnienia.

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]