Reklama
Skład Redakcji Drukuj

Komited Redakcyjny

Redaktor naczelny:

Zastępca redaktora naczelnego:

Sekretarz redakcji:


prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Bień
prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion

dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK
mgr Anna Kamińska


Rada Naukowa

 

prof. Jean-Pierre Chambon (Francja)

prof. Włodzimierz Baranowski (Warszawa)

prof. UJK Piotr Chłosta (Kielce, Wrocław)

dr Elżbieta Cieśla (Kielce)

prof. Stanisław Jerzy Czuczwar (Lublin)

prof. Sławomir Dutkiewicz (Kielce, Warszawa)

prof. Bogusław Frańczuk (Kraków)

dr hab. Andrzej Fryczkowski (Warszawa)

prof. Pavol Holeczy (Czechy)

doc. Helena Kaducakova (Słowacja)

dr Wojciech Kiebzak (Kielce)

prof. UJK Maciej Kielar (Kielce, Warszawa)

prof. Marek Kochmański (Warszawa)

dr Aldona Kopik (Kielce)

prof. UJK Ireneusz Kotela (Kielce)

dr Dorota Kozieł (Kielce)

prof. UJK Włodzisław Kuliński (Kielce, Warszawa)

prof. UJK Wiesław Kryczka (Kielce)

prof. Anton Lacko (Słowacja)

prof. Jerzy Kotowicz (Warszawa)

prof. Andrzej Malarewicz (Kielce)

prof. Almantas Maleckas (Kowno)

dr Małgorzata Markowska (Kielce)

dr Jarosław Matykiewicz (Kielce)

prof. UJK Grażyna Nowak-Starz (Kielce)

prof. Siarhei Pańko (Brześć, Białoruś)

doc. Krzysztof Paśnik (Warszawa)

prof. Stanisław Pużyński (Warszawa)

prof. Stanisław Radowicki (Warszawa)

prof. Tomasz Rogula (Cleveland, USA)

prof. UJK Wojciech Rokita (Kielce)

dr hab. Sławomir Rudzki (Lublin)

prof. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska (Kielce, Warszawa)

prof. Andrzej Rydzewski (Kielce, Warszawa)

prof. Wojciech Sobaniec (Białystok)

prof. UJK Marek Sikorski (Kielce)

prof. UJK Tomasz Soszka (Kielce, Białystok)

prof. UJK Józef Starzewski (Kielce)

prof. UJK Edyta Suliga (Kielce)

prof. UJK Monika Szpringer (Kielce)

prof. UJK Mieczysław Szalecki (Kielce)

prof. Andrew Ukleja (Cleveland, USA)

prof. Janusz Wendorff (Kielce, Łódź)

prof. UJK Jacek Wilczyński (Kielce)

prof. Beata Wożakowska-Kapłon (Kielce)

doc. Mariusz Wyleżoł (Warszawa)

prof. Stanisław Zabielski (Warszawa)

 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]