Reklama
Tom XII
Tom XII do pobrania Drukuj

Do pobrania pełna wersja tomu XII Studiów Medycznych pobierz pdf

 
KWESTIONARIUSZ BARTHEL JAKO NARZĘDZIE POMIARU ZAKRESU SAMODZIELNOŚCI FIZYCZNEJ OSÓB W PODESZŁYM WIEKU Drukuj

Pełny tekst

Ilona Kuźmicz, Tomasz Brzostek, Maciej Górkiewicz

Cel pracy: Ocena przydatności kwestionariusza Barthel jako narzędzia do mierzenia zakresu samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego przez osoby starsze przebywające w zakładzie opiekuńczo?leczniczym i w domu pomocy społecznej. Materiał i metody: Materiał do weryfikacji użyteczności kwestionariusza stanowiły wyniki 3?krotnych pomiarów N = 160 osób przebywających w zakładzie opiekuńczo?leczniczym i w domu pomocy społecznej.

Więcej…
 
WPŁYW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU NA ZACHOWANIA ZDROWOTNE LUDZI STARSZYCH Drukuj

Pełny tekst

Dorota Kozieł, Małgorzata Kaczmarczyk, Edyta Naszydłowska, Renata Gałuszka

Badacze problematyki starzenia się zgodnie oświadczają, że tempo i stopień starzenia się zależą od warunków społecznych, indywidualnych właściwości człowieka, jego zdrowia, charakteru, nawyków i przyzwyczajeń, ale także stylu życia. Promowanie zdrowego stylu życia oraz prewencja schorzeń ma decydujące znaczenie dla utrzymania zdrowia do późnych lat. Jedną z form pomagających osobom starszym w podejmowaniu właściwych wyborów zdrowotnych są Uniwersytety Trzeciego Wieku, których zadaniem jest szerzenie szeroko rozumianej profilaktyki gerontologicznej. Celem podjętych badań była ocena zachowań zdrowotnych ludzi starszych podejmujących aktywność edukacyjną w formie uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Uniwersytety Trzeciego Wieku i ich rówieśników niepodejmujących takiej aktywności.

Więcej…
 
POZIOM AKCEPTACJI CHOROBY OSÓB STARSZYCH ZAMIESZKUJĄCYCH W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH Drukuj

Pełny tekst

Małgorzata Kaczmarczyk

Choroby przewlekłe towarzyszą procesowi starzenia się. Akceptowanie stanu zdrowia wpływa na poziom aktywności i odczuwaną jakość życia. Celem przeprowadzonych badań było dokonanie oceny akceptacji choroby przez osoby starsze zamieszkujące w różnych środowiskach. Badania przeprowadzono w grupie 454 osób starszych w wieku 65 lat i więcej. W DPS przebywało 221osób, a w środowisku domowym 233 osoby starsze.

Więcej…
 
GRY KOMPUTEROWE A ZACHOWANIA PROBLEMOWE MŁODZIEŻY W WIEKU 12-13 LAT Drukuj

Pełny tekst

Monika Szpringer, Agata Horecka-Lewitowicz, Grażyna Czerwiak, Edyta Laurman-Jarząbek

Celem podjętych badań jest ocena związku gier komputerowych z zachowaniami problemowymi młodzieży w wieku 12-13 lat. Badania prowadzono w roku szkolnym 2006/2007 w szkołach podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego i małopolskiego. Ogółem poddano badaniom 2980 osób, w tym 972 rodziców i 2008 uczniów. Podstawową metodą zastosowaną w badaniach był sondaż diagnostyczny, w ramach którego zastosowano techniki ankietowe. W badaniach posłużono się kwestionariuszem ankiety. W artykule zaprezentowano fragment badań dotyczących zaburzeń zachowania u młodzieży i profilaktyki w tym zakresie. Wyniki badań wskazują, że młodzież w wieku 12-13 lat często korzysta z gier komputerowych.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]