Reklama
Tom XVII
WPROWADZENIE MIKROSKOPII FAZOWO-KONTRASTOWEJ W TOK BADANIA KOLPOSKOPOWEGO Drukuj

Pełny tekst

Andrzej Malarewicz, Konrad Florczak, Jadwiga Szymkiewicz

WPROWADZENIE MIKROSKOPII FAZOWO-KONTRASTOWEJ W TOK BADANIA KOLPOSKOPOWEGO

THE USE PHASECONTRAST MICROSCOPY DURING COLPOSCOPIC EXAMINATION

SUMMARY
Cytology is a diagnostic examination of uterine cervix equivalent to colposcopy. To enhance the accuracy of diagnosis, both examinations should be applied in parallel and conducted at the same time, and the results of both examinations ought to be available immediately. The colposcopy gives the results instantly. Currently performed cytological examinations do not provide results instantaneously because they are based on a classic cytology (fixation, sending to laboratory, staining, diagnosis of the smear) that requires a lot of time and the result are obtained only following two or even six weeks. Here, based on their own experience the authors postulate to implement cytological examination in the course of colposcopic examination by using a phase-contrast microscopy. The cytological smear is collected by the same physician who is viewing the cervix in the colposcope and immediately after performing the colposcopy he is inspecting a fresh smear under the microscope. Of course, the physician has to possess basic skills in cytological diagnosis. While preparing the smear to intravital inspection under the phase-contrast microscopy, it is instilled with a physiological saline just following its deposition on the slide and after covering with a cover glass the preparation is inspected. The examination of smears under the phase?contrast microscopy fulfills all the condition of cytological screening, and apart from that it allows for an insight into the biology of epithelium and immunological phenomena occuring in the uterine cervix of the woman at every age. A skilful use of colposcopy and phase?contrast microscopy allows for a quick and comprehensive assessment of uterine cervix (screening and diagnosis of lesions and insight into epithelium biology). The physician may quickly take a decision regarding a further management and what is more important he can spare negative emotions of the patient that are usually associated with a long-lasting waiting for the result of conventional cytological examination. A rich iconography in the work presents colposcopic images of the uterine cervix in many pathological conditions which are confronted with the microscopic images of cytological smears. 
Key words: cytology cervix uterine, colposcopy, phase-contrast microscopy

STRESZCZENIE
Cytologia jest równorzędnym z kolposkopią badaniem diagnostycznym zmian szyjki macicy. Aby zwiększyć trafność rozpoznania, badania powinny być stosowane równolegle i wykonywane w tym samym czasie, a wyniki obu powinny być uzyskiwane natychmiast. Kolposkopia daje rezultat od razu w przeciwieństwie do badania cytologicznego, które opiera się na cytologii klasycznej (utrwalanie, przesyłanie do laboratorium, barwienie, diagnostyka rozmazu) wymagającej czasu, a wynik otrzymuje się dopiero po dwóch, a nawet sześciu tygodniach. Autorzy opierając się na doświadczeniach własnych postulują, aby badanie cytologiczne wprowadzić w tok badania kolposkopowego, posługując się mikroskopem fazowo kontrastowym. Rozmaz cytologiczny pobiera ten sam lekarz, który ogląda szyjkę w kolposkopie i natychmiast po wykonaniu kolposkopii obserwuje świeży rozmaz w mikroskopie. Lekarz musi oczywiście posiadać podstawowe umiejętności diagnostyki cytologicznej. Przygotowując rozmaz do przyżyciowego oglądania w mikroskopie fazowo?kontrastowym, natychmiast po jego wykonaniu na szkiełku podstawowym, nakrapla się go roztworem soli fizjologicznej, przykrywa szkiełkiem nakrywkowym i ogląda. Badanie rozmazów w mikroskopie fazowo kontrastowym spełnia wszystkie warunki skriningu cytologicznego oraz umożliwia wgląd w biologię nabłonka i w zjawiska immunologiczne zachodzące w szyjce macicy u kobiet w każdym wieku. Wprawne posługiwanie się kolposkopem i mikroskopem fazowo-kontrastowym pozwala na szybką, w trakcie jednej wizyty pacjentki w gabinecie ginekologicznym, kompleksową ocenę szyjki macicy (skrining, rozpoznanie zmian i wgląd w biologię nabłonka). Lekarz może szybko podjąć decyzję odnośnie do dalszego postępowania i, co nie jest bez znaczenia, zaoszczędzić pacjentce negatywnych emocji związanych z zazwyczaj długotrwałym oczekiwaniem na wynik konwencjonalnego badania cytologicznego. Bogata ikonografia pracy przedstawia obrazy kolposkopowe szyjki macicy w różnych stanach chorobowych i konfrontuje je z obrazami mikroskopowymi rozmazów cytologicznych. 
Słowa kluczowe: cytologia szyjki macicy, kolposkopia, mikroskopia fazowo-kontrastowa.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]