Reklama
Tom XIX
PROBLEMY STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Drukuj

Pełny tekst 

Monika Szpringer, Justyna Kosecka, Daria Kręć

PROBLEMY STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

HANDICAPPED STUDENTS’ PROBLEMS

STRESZCZENIE 
Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie najważniejszych problemów i oczekiwań studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Badaniem objęto ogólną liczbę 103 studentów niepełnosprawnych, w tym 61 kobiet i 42 mężczyzn w wieku 19–25 lat. Anonimowe badania ankietowe przeprowadzono w miesiącach marzec–kwiecień 2010 roku na terenie miasta Kielce. W artykule zaprezentowano fragment badań dotyczących problemu funkcjonowania studentów niepełnosprawnych w świecie akademickim, a także ich oczekiwań wobec sprawnych studentów, administracji i prowadzących zajęcia. W piśmiennictwie brak jest danych dotyczących struktury osób niepełnosprawnych studiujących na uczelniach wyższych w Polsce, co uniemożliwia dokładną charakterystykę tej populacji.

Więcej…
 
KIERUNEK WTÓRNYCH BOCZNYCH SKRZYWIEŃ KRĘGOSŁUPA U DZIECI W WIEKU 12–15 LAT Drukuj

Pełny tekst 

Jacek Wilczyński

KIERUNEK WTÓRNYCH BOCZNYCH SKRZYWIEŃ KRĘGOSŁUPA U DZIECI W WIEKU 12–15 LAT

THE DIRECTION OF THE SECONDARY LATERAL CURVATURE OF THE SPINE IN CHILDREN AGED 12–15 YEARS

STRESZCZENIE 
Celem badań była ocena kierunku wtórnych bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci w wieku 12–15 lat. W badaniach postawy zastosowano technikę fotogrametrii przestrzennej wykorzystującą efekt mory projekcyjnej. Badaniami objęto 503 osoby w wieku 12–15 lat z wylosowanych uprzednio placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 4 w Starachowicach. Badania wykonano w listopadzie i grudniu 2005 roku. Dobór badanych dokonany został losowo, zgodnie z zasadą randomizacji, po uprzednim ustaleniu kryteriów, jakim powinny odpowiadać poszczególne grupy. Postawę oceniano techniką fotogrametrii przestrzennej, która jest rozwinięciem metod fotograficznych. Polega ona na wykorzystaniu załamywania się wiązki światła przy pomocy rastra.

Więcej…
 
ZWIĄZEK JAKOŚCI ŻYCIA – QOL Z NASILAJĄCYMI SIĘ OBJAWAMI DOLNEGO ODCINKA DRÓG MOCZOWYCH – LUTS, CHOROBAMI WSPÓŁISTNIEJĄCYMI I WIEKIEM CHORYCH NA ŁAGODNY ROZROST STERCZA – BPH Drukuj

Pełny tekst 

Sławomir Aleksander Dutkiewicz, Agnieszka Jankowska

ZWIĄZEK JAKOŚCI ŻYCIA – QOL Z NASILAJĄCYMI SIĘ OBJAWAMI DOLNEGO ODCINKA DRÓG MOCZOWYCH – LUTS, CHOROBAMI WSPÓŁISTNIEJĄCYMI I WIEKIEM CHORYCH NA ŁAGODNY ROZROST STERCZA – BPH

THE RELATION BETWEEN QUALITY OF LIFE – QOL AND INTENSIFICATION OF LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS – LUTS, CONCOMITANT DISEASES AND THE AGE OF PATIENTS SUFFERING FROM BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA – BPH

STRESZCZENIE 
Łagodny rozrost stercza BPH (benign prostatic hyperplasia) jest procesem postępującym i prowadzi do nasilenia dolegliwości LUTS (lower urinary tract symptoms). Nasilenie objawów, wiek, wykształcenie i współistnienie chorób dodatkowych mogą mieć wpływ na jakość życia QoL (quality of life). Celem badań była ocena wpływu na QoL: objawów LUTS, chorób współistniejących, wieku i wykształcenia chorych na BPH mieszkańców Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Łaziskach. W latach 2007–2008 badano przy użyciu kwestionariuszy IPSS (International Prostate Symptom Score) 37 (100%) chorych na BPH w wieku od 46 do 93 lat (średnia wieku 67 lat). Badanych podzielono na trzy grupy wiekowe (I–III). I (46–65 lat) – 11(30%) chorych w stałej obserwacji (LUTS łagodne), II (65–75 lat) – 12 (32%) z nadciśnieniem tętniczym i 4 (12%) z cukrzycą – leczeni farmakologicznie (LUTS umiarkowane), III (> 76 lat) – 10 (28%) chorych z zaawansowaną miażdżycą i nietrzymaniem moczu (LUTS uciążliwe).

Więcej…
 
OCENA WRAŻLIWOŚCI SZCZEPÓW STAPHYLOCOCCUS AUREUS NA ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Drukuj

Pełny tekst 

Katarzyna Głuszek

OCENA WRAŻLIWOŚCI SZCZEPÓW STAPHYLOCOCCUS AUREUS NA ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

ASSESSMENT OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS STRAINS’ SUSCEPTIBILITY TO DISINFECTION AGENTS

STRESZCZENIE 
Wstęp. Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) jest najbardziej chorobotwórczym gatunkiem wśród gronkowców. Dzięki dużej wirulencji, nabywania oporności na antybiotyki, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne stał się głównym czynnikiem etiologicznym zakażeń szpitalnych. Cel pracy. Celem pracy była ocena skuteczności wybranych środków dezynfekcyjnych w zależności od ich stężenia i czasu działania na zahamowanie wzrostu szczepów Staphylococcus aureus. Materiał i metodyka.

Więcej…
 
WYBRANE ZABIEGI CHIRURGICZNE I KOSMETYCZNE STOSOWANE W LECZENIU OTYŁOŚCI I CELLULITU Drukuj

Pełny tekst 

Katarzyna Sobańska, Stanisław Głuszek

WYBRANE ZABIEGI CHIRURGICZNE I KOSMETYCZNE STOSOWANE W LECZENIU OTYŁOŚCI I CELLULITU

SELECT SURGICAL AND COSMETIC PROCEDURES USED IN TREATING OBESITY AND CELLULITE

SUMMARY 
In recent years an enormous interest has arisen in fields of medicine levelling effects of ageing and improving the look and shape of the body. Obesity, which in many cultures was once an ideal of beauty, is today seen in a negative light. The presented article shows selected surgical and cosmetic methods used in treating two similar problems: obesity and cellulite as well as ageing of the skin. Surgical procedures – conventional liposuction and – registered in 2006 – laser lipolysis are not slimming methods. These procedures should be understood as body outlining with a particular disposition towards areas showing high resistance to diet and physical exercises. In treating obesity and cellulite some cosmetic methods are also used: endermology and mesotherapy.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]