Reklama
Tom XXI
Tom XXI do pobrania Drukuj

Do pobrania pełna wersja tomu XXI Studiów Medycznych pobierz pdf

 
RATOWNIK MEDYCZNY - KONTROWERSJE NA TEMAT PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO Drukuj

Pełny tekst

Dorota Rębak

RATOWNIK MEDYCZNY - KONTROWERSJE NA TEMAT PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

THE PARAMEDIC - THE CONTROVERSY OVER THE PREPARATION FOR THE CAREER

 

STRESZCZENIE
Służbom ratowniczym ze względu na wciąż wzrastające tempo życia i rozwój cywilizacji stawiane są coraz wyższe wymagania. Ratowanie życia i zdrowia w stanach bezpośredniego zagrożenia, wymaga właściwego przygotowania kadry medycznej. Zawód ratownika medycznego, oprócz lekarza i pielęgniarki systemu, jest zawodem kluczowym w systemie ratownictwa medycznego. Kształcenie ratowników medycznych ma na celu przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry medycznej zdolnej do samodzielnych działań ratowniczych. W Polsce zawód ratownika medycznego jest stosunkowo nowym zawodem medycznym. Uzyskanie uprawnień zawodowych możliwe jest poprzez ukończenie dwuletniej szkoły policealnej i studiów wyższych na kierunku (specjalności) ratownictwa medycznego pierwszego stopnia.

Więcej…
 
HISTORYCZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII Drukuj

Pełny tekst

Małgorzata Starczyńska, Justyna Karwacińska, Beata Stepanek-Finda, Wojciech Kiebzak

HISTORYCZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII

HISTORICAL BACKGROUND OF PHYSIOTHERAPY

 

STRESZCZENIE
Jedną z najważniejszych wartości jest życie i zdrowie człowieka. Działanie wszystkich pracowników zawodów medycznych poświęcone jest ochronie tych właśnie wartości. To co łączy i spaja zawody medyczne jest związane z dobrem pacjenta, czyli poszanowaniem jego godności, autonomii, ochrony zdrowia i życia. Fizjoterapeuci stanowią trzecią, oprócz lekarzy i pielęgniarek, grupę zawodową w ochronie zdrowia. Zawód fizjoterapeuty jest zawodem młodym, na liście zawodów i specjalności został umieszczony w 2004 roku w poz. 223903. Fizjoterapia stanowi dyscyplinę medycyny klinicznej, posługującą się własnymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi, w tym leczeniem ruchem oraz bodźcami fizykalnymi.

Więcej…
 
HISTORIA KSZTAŁCENIA PIELĘGNIAREK W KIELCACH (CZĘŚĆ II) Drukuj

 

Pełny tekst

Elżbieta Kamusińska

HISTORIA KSZTAŁCENIA PIELĘGNIAREK W KIELCACH (CZĘŚĆ II)

HISTORY OF EDUCATION OF NURSES IN KIELCE (PART II)

STRESZCZENIE
Historia kształcenia pielęgniarek w Kielcach datuje się od wyzwolenia Kielc spod okupacji hitlerowskiej. Straty wojenne w personelu medycznym, zaniedbania w liczbie kształconych pielęgniarek w okresie międzywojennym oraz zwiększone zapotrzebowanie na kadry medyczne w okresie powojennym przyczyniły się do powstania pierwszej średniej szkoły pielęgniarskiej na terenie województwa kieleckiego. Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa zlokalizowana była w Kielcach przy ul. Niskiej, pomiędzy Szpitalem Miejskim a Szpitalem Zakaźnym.

Więcej…
 
EPIDEMIOLOGIA BIAŁACZEK W POLSCE Drukuj

Pełny tekst

Aleksandra Cieślik

EPIDEMIOLOGIA BIAŁACZEK W POLSCE

EPIDEMIOLOGY OF LEUKAEMIAS IN POLAND

 

STRESZCZENIE
Nazwa białaczka odnosi się do grupy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego charakteryzujących się nieprawidłową proliferacją, dojrzewaniem i uwalnianiem krwinek białych ze szpiku kostnego i innych tkanek układu krwiotwórczego, naciekami narządowymi i obecnością niedojrzałych postaci tych komórek we krwi obwodowej. W zależności od przewagi różnych morfologicznie rodzajów komórek ulegających patologicznemu rozrostowi rozróżnia się wiele postaci białaczek. Generalnie ze względu na obraz i przebieg kliniczny białaczki dzieli się na ostre i przewlekłe.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]