Reklama
Tom XXIV
Tom XXIV Drukuj

Do pobrania pełna wersja tomu XXIV Studiów Medycznych pobierz pdf

 
POWIKŁANIA PO CHOLANGIOPANKREATOGRAFII ENDOSKOPOWEJ WSTECZNEJ - DOŚWIADCZENIA WŁASNE W LATACH 2004-2010 Drukuj

Łukasz Szymański, Paweł Paluch, Zbigniew Sosnowski, Dariusz Klimer

Pełny tekst

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Rozwój endoskopii sprawił, że endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW) ze względu na małoinwazyjność stała się podstawowym narzędziem w leczeniu patologii dotyczących dróg żółciowych i trzustkowych, zastępując klasyczne procedury chirurgiczne. Celem pracy była ocena powikłań po ECPW u chorych hospitalizowanych w Specjalistycznym Szpitalu im. św. Łukasza w Końskich w latach 2004?2010. Materiał i metody: Dokonano retrospektywnej analizy 1265 badań ECPW.

Więcej…
 
EPIDEMIOLOGIA I PRZEBIEG KLINICZNY UDARÓW MÓZGU LECZONYCH W REJONIE SZPITALA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM Drukuj

Bożena Jarosławska, Barbara Błaszczyk

Pełny tekst

STRESZCZENIE
Udary mózgu, mimo upływu lat, poprawy diagnostyki i terapii, nadal stanowią główną przyczynę zgonów i inwalidztwa chorych. Dane epidemiologiczne i kliniczne prowadzone są częściej w dużych ośrodkach klinicznych. Celem pracy była ocena danych epidemiologicznych i klinicznych pacjentów populacji małomiasteczkowej i wiejskiej, leczonych w warunkach szpitala powiatowego. Materiał i metody. Na podstawie dokumentacji szpitalnej założono rejestr obejmujący wszystkie przypadki udarów mózgu (spełniające kryteria ICD-10) w populacji dorosłych mieszkańców powiatu tatrzańskiego oraz gmin Czarny Dunajec i Szaflary powiatu nowotarskiego, leczonych z tego powodu w szpitalu w Zakopanem od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

Więcej…
 
ODPORNOŚĆ NIESWOISTA A WYSTĄPIENIE PORODU PRZED CZASEM Drukuj

Izabela Lewandowska-Andruszuk, Olga Adamczyk-Gruszka

Pełny tekst

STRESZCZENIE
Komplikacje będące konsekwencją wcześniactwa stanowią wiodącą bezpośrednią przyczynę śmiertelności noworodków na świecie i są odpowiedzialne za 27% spośród 4 mln zgonów noworodków rocznie. Wielu autorów powołuje się na występowanie dużego odsetka zakażenia wewnątrzowodniowego. Celem pracy była ocena oznaczeń wybranych parametrów procesu zapalnego w przypadku dokonania się porodu przed czasem i przewidywania zagrożenia wystąpieniem tej patologii. Materiał i metoda: Badaniami objęto 73 ciężarne między 24 a 36 tygodniem trwania ciąży, znajdujące się pod opieką Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSzS w Radomiu. Badane kobiety podzielono na trzy grupy: A - poród przedwczesny dokonany - grupa badana, B - zdrowe ciężarne - grupa kontrolna.

Więcej…
 
POSTAWA CIAŁA A CECHY SOMATYCZNE U DZIECI W WIEKU 12-15 LAT Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Drukuj

Jacek Wilczyński

Pełny tekst

STRESZCZENIE
Celem badań była ocena rozwoju fizycznego dzieci za pomocą wskaźnika wysokości, masy ciała, BMI oraz analiza związku między postawą a cechami somatycznymi. Badaniami objęto 503 osoby w wieku 12-15 lat ze Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 4 w Starachowicach. Badania wykonano w listopadzie i grudniu 2005 roku. Wysokość i masę ciała mierzono według zasad testu przesiewowego opracowanego przez Instytut Matki i Dziecka (IMiDz) w Warszawie. W badaniach postawy zastosowano technikę fotogrametrii przestrzennej wykorzystującą efekt mory projekcyjnej. Średnia wysokość ciała dziewcząt wynosiła 161,45 cm, średnia masa ciała - 50,84 kg, średnie BMI - 19,43. Średnia wysokość ciała chłopców wynosiła 165,41 cm, masa ciała - 52,74 kg, BMI - 19,08.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]