ZWIĄZEK POMIĘDZY OTYŁOŚCIĄ A ZAKRZEPICĄ TĘTNICZĄ Drukuj

Pełny tekst 

Katarzyna Krekora-Wollny

ZWIĄZEK POMIĘDZY OTYŁOŚCIĄ A ZAKRZEPICĄ TĘTNICZĄ

CORRELATION BETWEEN OBESITY AND ARTERIAL THROMBOSIS

STRESZCZENIE 
Częstość występowania otyłości we współczesnych społeczeństwach przyjęła skalę epidemii. W Polsce częstość występowania otyłości wzrosła w ostatnich latach do 70% dorosłej populacji. Od dawna nie traktujemy już tkanki tłuszczowej jako jedynie magazynu zapasów energii.

Wiemy, że ma ona zdolność do produkcji hormonów – adipokin. Odgrywa ważną rolę w kontrolowaniu ilości przyjmowanego pokarmu, na przykład za pomocą leptyny, w regulacji wrażliwości tkanek na insulinę oraz regulacji procesów zapalnych (TNF-alpha, IL-1, IL-6, rezystyna, leptyna, adiponektyna). Rozwój miażdżycy silnie związany jest z obecnością zespołu metabolicznego, którego podstawą jest współistnienie otyłości, a szczególnie otyłości brzusznej. Pozostaje pytanie: dlaczego zespół metaboliczny tak bardzo sprzyja zakrzepicy tętniczej i jakie mechanizmy molekularne są za to odpowiedzialne? Opierając się na najnowszym piśmiennictwie, przedstawiono zależności pomiędzy otyłością i miażdżycą. 
Słowa kluczowe: otyłość, miażdżyca, zakrzepica tętnicza, zespół metaboliczny.

 

SUMMARY 
Prevalence of obesity in the developed world is becoming epidemic. In Poland the incidence of obesity among adult population increased to 70% in last years. Adipose tissue not only acts as an energy depot, but also secretes a variety of endocrine factors – adipokines, regulate food intake by leptin, and tissue sensitivity to insulin. It has also been widely recognised that obesity is a state of low-grade inflammation, with adipose tissue generating substantial quantities of pro-inflammatory molecules (TNF-alpha, IL-1, IL-6, rezistin, leptin, adiponektin). The positive correlation between atherosclerosis and obesity is driven by metabolic syndrome, defined by abdominal obesity. The question remains: why is this syndrome so atherogenic and, more importantly, what type of molecular mechanisms is responsible for it? This report aims to review some of the recent topics of obesity and atherosclerosis research that may be of particular importance. 
Key words: obesity, arteriosclerosis, metabolic syndrom.