Reklama
REFLEKSJE NA TEMAT KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ POLSKIEJ PIELĘGNIARKI Drukuj

Pełny tekst

Maria Korczak

Autorka przedstawiła wybrane własne przemyślenia dotyczące Kodeksu Etyki Zawodowej. Omówiła podstawowe cele etyki pielęgniarskiej oraz scharakteryzowała model współczesnej pielęgniarki dobrze przygotowanej do zawodu, o dużej wrażliwości etycznej.

Następstwem wysokich wymagań zawodowo-etycznych jest duże obciążenie psychiczne związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki.
Słowa kluczowe: pielęgniarstwo, etyka, Kodeks Etyki Zawodowej.

The author presents her reflections concerning the Code of Professional Ethics. Basic aims of nurse’s ethics are discussed and the model of a contemporary nurse, well prepared for her profession and having high ethical sensibility, is characterised. The consequence of high professional and ethical requirements is a considerable psychical burden connected with the nurse’s occupation.
Key words: nursing, ethicist, Code of Professional Ethics.
 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]