Reklama
Wpływ temperatury przechowywania surowicy krwi ludzkiej na stężenie interleukiny 13 Drukuj

Kinga Lis

pełny tekst

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena stabilności IL-13 w surowicy przechowywanej przez okres 4 miesięcy w różnych warunkach temperatury.
Materiał do badań stanowiła surowica krwi żylnej pobranej od 20 zdrowych osób w wieku od 20 do 34 lat. Surowica podzielona na 4 porcje była przechowywana w różnych warunkach temperatury: 4 miesiące w temperaturze 2–8°C, 2 tygodnie w temperaturze 2–8°C, a następnie w temperaturze –70°C do 4 miesięcy od pobrania, 4 miesiące w temperaturze –20°C oraz 4 miesiące w temperaturze –70°C. 

We wszystkich próbkach surowicy testem ELISA oznaczono stężenie IL-13. Badania wykonano w jednej serii.
Analiza statystyczna otrzymanych wyników pozwoliła zaobserwować, że długoterminowe przechowywanie surowicy w celu oznaczania stężenia IL-13 wymaga zamrożenia próbek badanych w temperaturze –70°C bezpośrednio po odwirowaniu wykrzepionej krwi i utrzymywania ich w stanie głębokiego zamrożenia do czasu wykonania badania.


 
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]