Reklama
Tom XIV
Tom IV do pobrania Drukuj

Do pobrania pełna wersja tomu XIV Studiów Medycznych pobierz pdf

 
RELIGIJNOŚĆ WSPIERAJĄCA ROZWÓJ OSOBOWOŚCI I POŻĄDANYCH CECH SPOŁECZNYCH Drukuj

Pełny tekst

Kazimierz Franczak

RELIGIJNOŚĆ WSPIERAJĄCA ROZWÓJ OSOBOWOŚCI I POŻĄDANYCH CECH SPOŁECZNYCH

RELIGIOSITY IN THE DEVELOPMENT OF A MATURE PERSONALITY

STRESZCZENIE
Powszechnie przyjmuje się, że religijne dogmaty i przesłania, zobowiązujące wyznawców do określonego stylu życia, jako takie, mogą tworzyć dobrą przestrzeń rozwoju i wychowania człowieka; mogą być rzeczywistym nośnikiem wielorakich wartości, wśród których najważniejsze to: sam człowiek w swojej godności, a z tego wynikające wartości moralne, religijne i społeczne.

Więcej…
 
DEPRESJA U CHORYCH LECZONYCH PRZEWLEKŁYMI HEMODIALIZAMI Drukuj

Pełny tekst

Jacek Starzyk, Katarzyna Starzyk-Łuszcz

DEPRESJA U CHORYCH LECZONYCH PRZEWLEKŁYMI HEMODIALIZAMI

DEPRESSION IN CHRONIC HAEMODIALYSIS PATIENTS

STRESZCZENIE 
Depresja jest najczęstszym zaburzeniem psychicznym u chorych dializowanych. Praca niniejsza stanowi przegląd literatury na temat depresji u chorych leczonych przewlekłymi hemodializami. Przedstawiono kryteria diagnostyczne epizodu ciężkiej depresji oraz narzędzia przesiewowe (Skala Depresji Becka, Skala Depresji Hamiltona, Kwestionariusz SF-36) dla identyfikacji objawów depresji wśród chorych przewlekle hemodializowanych.

Więcej…
 
AKUPUNKTURA W LECZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI Drukuj

Pełny tekst 

Janusz Wendorff, Elżbieta Hibner, Paweł Półrola

AKUPUNKTURA W LECZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI

ACUPUNCTURE IN THE TREATMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH NEUROLOGICAL DISEASE

STRESZCZENIE 
Akupunktura należy do metod fizjoterapii znanych od wieków w medycynie chińskiej. W ostatniej dekadzie metoda ta staje się coraz bardziej popularna również w krajach zachodnich, w tym także u dzieci i młodych dorosłych ze schorzeniami i zaburzeniami neurologicznymi. W latach 2002–2008 ukazało się więcej niż 30 oryginalnych publikacji w światowej literaturze przede wszystkim dotyczących zastosowania akupunktury w mózgowym porażeniu dziecięcym, opóźnieniach neurorozwojowych, zaburzeniach językowych, wegetatywnych, udarze mózgu, tikach i bólach głowy u dzieci. Autorzy przedstawiają również niektóre wyniki własne leczenia dzieci i młodych kobiet z migreną i tikami.

Więcej…
 
STANDARDY I KONTROWERSJE W DIAGNOZIE I TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ MÓZGOWEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGO Drukuj

Pełny tekst 

Barbara Wiśniewska

STANDARDY I KONTROWERSJE W DIAGNOZIE I TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ MÓZGOWEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGO

STANDARDS AND CONTROVERSIES IN THE DIAGNOSIS AND PSYCHOLOGICAL THERAPY OF INFANTILE CEREBRAL PALSY

STRESZCZENIE 
W zakresie diagnozy dzieci z MPDz konieczne jest wypracowanie standardów dotyczących stosowania odpowiednich metod do oceny sprawności intelektualnej. Wynikające z rutynowej diagnozy błędy wpływają na nieskuteczność w rozpoznawaniu upośledzenia umysłowego. Trudność może sprawiać także ocena dodatkowych objawów, takich jak zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej czy zaburzenia mowy. W procesie diagnozy psychologicznej standardem powinno być uwzględnienie również społecznych źródeł zakłóceń w rozwoju dzieci z MPDz. Kontrowersje mogą dotyczyć dostępu do różnych form kształcenia i ich efektywność.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]