Reklama
Tom XXV
Wpływ temperatury przechowywania surowicy krwi ludzkiej na stężenie interleukiny 13 Drukuj

Kinga Lis

pełny tekst

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena stabilności IL-13 w surowicy przechowywanej przez okres 4 miesięcy w różnych warunkach temperatury.
Materiał do badań stanowiła surowica krwi żylnej pobranej od 20 zdrowych osób w wieku od 20 do 34 lat. Surowica podzielona na 4 porcje była przechowywana w różnych warunkach temperatury: 4 miesiące w temperaturze 2–8°C, 2 tygodnie w temperaturze 2–8°C, a następnie w temperaturze –70°C do 4 miesięcy od pobrania, 4 miesiące w temperaturze –20°C oraz 4 miesiące w temperaturze –70°C. 

Więcej…
 
Analiza przeżycia chorych po wszczepieniu Drukuj

Janusz Sielski1, 2, Paweł Wałek1, Agnieszka Janion-Sadowska1, Marianna Janion1

pełny tekst


Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie wstępnej analizy przeżycia u pacjentów po trwałej implantacji stymulatora serca. Niniejszy artykuł zawiera dane dotyczące liczby wszczepionych rozruszników serca na Oddziale Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach w latach 1993–2009.
Materiał i metody. Analizie poddano 7482 przypadki pacjentów ze wszczepionymi na stałe stymulatorami serca leczonych w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w Kielcach w latach 1993–2009. Czas przeżycia chorych z określonym typem stymulatora serca przeanalizowano metodą Kaplana-Meyera. Krzywe przeżycia określono dla wszystkich chorych oraz dla grupy kobiet i mężczyzn. Istotność statystyczną różnic występujących w okresie przeżycia pomiędzy grupami z określonym typem stymulatora poddano analizie statystycznej, wykorzystując test Wilcoxona w modyfikacji Gehena.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]