Reklama
Tom XXV
PROBLEM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ W PORADNI LECZENIA BÓLU Drukuj

Dorota E. Ortenburger, Arkadiusz Ortenburger

pełny tekst

STRESZCZENIE
Celem pracy było przedstawienie niektórych problemów związanych z pomocą psychologiczną w Poradni Leczenia Bólu.
W pomocy psychologicznej podstawową kwestię stanowi uwzględnienie zarówno charakteru przeżyć bólowych, jak i czynników podmiotowych (charakteryzujących daną konkretną osobę). Konieczne jest uwzględnienie złożonego skomplikowanego charakteru bólu przewlekłego, gdyż aby skuteczniej wspierać pacjenta w terapii przeciwbólowej uwzględnia się sfery przeżycia bólowego: sensoryczną, emocjonalną, motywacyjną, behawioralną.

Więcej…
 
ROZWÓJ SOMATYCZNY DZIEWCZĄT Z ZABURZENIAMI MIESIĄCZKOWANIA I BEZ ZABURZEŃ W STANIE ZDROWIA I ROZWOJU W ASPEKCIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW WAGOWO-WZROSTOWYCH Drukuj

Ewa Zięba, Grażyna Nowak-Starz, Beata Karakiewicz, Małgorzata Markowska, Jadwiga Krawczyńska, Dariusz Skawiński


pełny tekst

STRESZCZENIE
Wstęp. Okres adolescencji jest tym etapem w życiu człowieka, kiedy dokonuje się przeobrażenie dziecka w osobę dorosłą. Jest to z jednej strony końcowa faza dzieciństwa, z drugiej – zaczątek wieku dojrzałego. Na przestrzeni tego krótkiego czasu zachodzą radykalne zmiany fizyczne i psychiczne, które umożliwiają jednostce podjęcie nowych zadań i ról społecznych właściwych dla człowieka dorosłego. Rozwój człowieka to proces, który rozpoczyna się w momencie zapłodnienia, a kończy z chwilą osiągnięcia przez ustrój dojrzałości biologicznej. Okres rozwoju obejmuje dwie pierwsze dekady życia. W tym czasie zachodzą istotne zmiany dotyczące morfologii organizmu, składu ciała, funkcji metabolicznych, fizjologicznych i odpornościowych. Tempo przemian jest tym szybsze, im organizm jest młodszy.

Więcej…
 
PRZYGOTOWANIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI ZAWODOWYCH W ŚWIETLE DWOISTEGO SYSTEMU KSZTAŁCENIA Drukuj

Dorota Rębak

pełny tekst

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Dwie prawnie obowiązujące formy kształcenia ratowników medycznych w Polsce dotyczą systemu dwuletniego policealnego i trzyletniego na studiach wyższych zawodowych. Następuje kontrowersyjne zrównanie kompetencji zawodowych po obu formach kształcenia.
Cel pracy. Celem podjętych badań była ocena przygotowania ratowników medycznych do zawodu w zależności od formy kształcenia.
Materiał i metody. Grupę badaną tworzyli ratownicy medyczni pracujący w wyjazdowych zespołach ratownictwa medycznego na terenie Polski. Badaniami objęto 336 ratowników medycznych czynnych zawodowo w okresie od czerwca do października 2010 roku. Badania przeprowadzono za pomocą sondażu diagnostycznego techniką badań ankietowych audytoryjnych, realizowanych z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.

Więcej…
 
AKCEPTACJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PRZEZ OSOBY PO PRZEBYTYM UDARZE MÓZGU Drukuj

Elżbieta Kamusińska, Agnieszka Rojowska

pełny tekst

STRESZCZENIE
Udar mózgu jest trzecią co do częstości występowania przyczyną śmierci oraz główną przyczyną niepełnosprawności i braku samodzielności u osób starszych. Zasadniczym źródłem problemów pojawiających się u pacjentów po przebytym udarze mózgu są objawy kliniczne choroby podstawowej, jej powikłania oraz następstwa prowadzące do częściowego lub całościowego ograniczenia sprawności pacjenta. Ograniczenia dotyczą zarówno sfery fizycznej, jak i psychicznej organizmu. U większości pacjentów występują trudności w adaptacji do otaczającego środowiska społecznego, warunków socjalno-bytowych, codziennego życia oraz trudności w akceptacji własnej niepełnosprawności.
Celem podjętych badań było rozpoznanie i analiza poziomu akceptacji choroby i niepełnosprawności przez osoby po przebytym udarze mózgu.

Więcej…
 
ROLA BADAŃ CYTOLOGICZNYCH W PROFILAKTYCE RAKA SZYJKI MACICY Drukuj

Olga Adamczyk-Gruszka, Piotr Niziurski, Jakub Gruszka

pełny tekst

STRESZCZENIE
Badania cytologiczne stanowią podstawę cytodiagnostyki zmian szyjki macicy. Wyniki fałszywie ujemne i dodatnie mogą występować w okresie dojrzałości płciowej i okołomenopauzalnym. Liczne zmiany zapalne i degeneracyjne w komórkach stwarzają trudności interpretacyjne rozmazów cytologicznych. Skojarzona metoda cytologiczno-kolposkopowa pozwala na właściwe zakwalifikowanie zmian szyjki macicy do leczenia i uniknięcia błędów.
Celem pracy była analiza skuteczności profilaktyki raka szyjki macicy ze szczególnym uwzględnieniem cytologii złuszczeniowej.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]