Reklama
Tom XXVI
Tom XXVI Drukuj

Do pobrania pełna wersja tomu XXVI Studiów Medycznych pobierz pdf

 
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE MODELU PIELĘGNOWANIA DOROTHY OREM Drukuj

Grażyna Kowalik

STRESZCZENIE 
W rozwoju pielęgniarstwa znaczącą rolę odgrywają modele pielęgniarstwa służące celom naukowym, praktycznym i dydaktycznym. Znanych jest wiele teorii pielęgniarstwa, a 17 z nich określa się jako klasyczne. Modele te utworzono pomiędzy 1869 a 1979 rokiem i przypisano do 4 kategorii: środowisko, potrzeby, systemy, współdziałanie. Dobrze znaną i akceptowaną przez środowisko pielęgniarskie jest teoria samoopieki Dorothy Orem. 
Słowa kluczowe: Dorothy Orem, model pielęgniarstwa, samoopieka.


pełny tekst

Więcej…
 
OCHRONA ZDROWIA W UNII EUROPEJSKIEJ Drukuj

Katarzyna Głąbicka

STRESZCZENIE

Artykuł jest poświęcony kwestii ochrony zdrowia na obszarze 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Pierwsza część artykułu omawia kwestie zdrowotne 27-UE, w tym: długość życia, zachorowania na choroby, przyczyny zgonów, bezpieczeństwo w miejscu pracy, wypadki drogowe, infrastrukturę zdrowotną, organizację i świadczenie usług zdrowotnych (finansowanie). W dalszej części omówiono regulacje prawne ochrony zdrowia w UE oraz wydawane dokumenty wspólnotowe w tym obszarze. Zwrócono tu uwagę, że Unia Europejska jedynie uzupełnia politykę państw członkowskich w dziedzinie zdrowia poprzez wydawane dokumenty strategiczne. Organizacja i świadczenie usług zdrowotnych oraz ochrona zdrowia w dużej mierze leży w rękach państw członkowskich UE, które charakteryzują się różnymi systemami ochrony zdrowia. Gromadzenie i ocena, dokładne i szczegółowe informacje dotyczące zagadnień zdrowotnych jest niezbędne, aby UE mogła skutecznie zaprojektować politykę oraz cel przyszłych działań do 2020 roku. 
Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, długość życia, infrastruktura zdrowotna, organizacja i świadczenie usług zdrowotnych (finansowanie), regulacje prawne usług medycznych.


pełny tekst

Więcej…
 
Z HISTORII KRAKOWSKICH SYMPOZJÓW "BÓL I CIERPIENIE" Drukuj

Alicja Macheta, Maria Dorota Schmidt-Pospuła, Wiktor Dardziński


STRESZCZENIE

Idea krakowskiego sympozjum "Ból i Cierpienie" wyrasta z tradycji spotkań krakowskiego środowiska lekarskiego w klasztorze Sióstr Duchaczek. Od 1994 do 2004 roku, podczas sympozjów przedstawionych zostało 267 referatów. Referaty wygłaszane były w kilku sesjach: medycznej, psychologicznej, filozoficznej, teologicznej. W latach 1994-1998 sympozjum obejmowało od 6 do 9 referatów, w latach 1999-2004 liczba referatów wynosiła od 11 do 18, od 2005 roku corocznie prezentowanych jest ponad 20 prac. Obserwuje się stały wzrost liczby uczestników. Pierwszy dzień sympozjum wieńczy wieczór przy świecach. Następnego dnia goście gromadzą się na mszy świętej w intencji leczących i leczonych w kościele pw. św. Tomasza, a następnie na agapie w klasztorze Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. Od 2001 roku sympozjum towarzyszą warsztaty naukowe podsumowujące obrady. Do rąk czytelników trafiają kolejne zeszyty Acta Academiae Modrevianae, zawierające prace wygłaszane w czasie sympozjum "Ból i Cierpienie"
Słowa kluczowe: Kraków, sympozjum, ból, cierpienie.


pełny tekst

Więcej…
 
WYBRANE PROBLEMY BÓLU GŁOWY I INNYCH MIGRENOWYCH ZABURZEŃ U DZIECI Drukuj

Małgorzata Szerla, Dorota Ortenburger

STRESZCZENIE 

Tło. Sam ból głowy jak i pozostałe objawy migrenowe mogą zaburzać funkcjonowanie dziecka na każdym etapie jego rozwoju. Ze względu na złożony mechanizm czynników wyzwalających bóle głowy, a także towarzyszące im zaburzenia psychosomatyczne, dzieci dotknięte migreną wymagają indywidualnego podejścia oraz wielospecjalistycznej terapii. Cel. Przybliżenie problemów zdrowotnych, behawioralnych i psychospołecznych dzieci dotkniętych migreną z perspektywy lekarza i psychologa na podstawie literatury przedmiotu oraz własnych doświadczeń klinicznych. Metody. Wspólne opracowanie wyjaśniające. Konkluzje. Istnieje potrzeba rozszerzenia wiedzy na temat bólów głowy i innych migrenowych zaburzeń u dzieci, wśród ich rodziców, nauczycieli oraz rówieśników. 
Słowa kluczowe: ból, migrenowe zaburzenia, dzieci.


pełny tekst


Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]