Reklama
Tom XXVII
Tom XXVII Drukuj

Do pobrania pełna wersja tomu XXVII Studiów Medycznych pobierz pdf

 
HISTORIA ZAWODU POŁOŻNEJ I KSZTAŁTOWANIE SIĘ OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ NA ŚWIECIE I W POLSCE Drukuj

Marzena Wrześniewska, Beata Bąk

STRESZCZENIE
Zawód położnej jest jednym z najstarszych zawodów, a jego początki sięgają korzeni cywilizacji. Na przestrzeni wieków przeszedł ogromną metamorfozę. Od matek rodów, które nabierały doświadczenia metodą prób i błędów przez wiele pokoleń, babek, które strzegły swej wiedzy, a nabyte umiejętności przekazywały tylko swym córkom, do zawodu położnej istniejącego w Europie, głównie we Francji i Niemczech, już w XIV i XV wieku. Z upływem lat kształcenie położnych przybierało formy bardziej zorganizowane. Od 1588 roku uczono położne w monachijskim zakładzie położniczym, a w 1630 roku w paryskim Hotel Dieu utworzono oddziały położnicze z pierwszą szkołą dla położnych. W Polsce do połowy XVIII wieku pomoc położnicza spoczywała w rękach niewykształconych kobiet i opierała się na medycynie ludowej. Dopiero z końcem XVIII wieku rozpoczęto zorganizowane nauczanie położnych. Do początku XX wieku porody odbywały się zwykle w domu zwłaszcza na wsiach i w małych miasteczkach. W połowie XX wieku dzieci zaczęły się rodzić w szpitalach w obecności wykwalifikowanych położnych. 
Słowa kluczowe: historia, położna, poród, położnictwo, opieka.

pełny tekst

Więcej…
 
ZASTOSOWANIE OPTYCZNEJ KOHERENTNEJ TOMOGRAFII W DIAGNOSTYCE ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA Drukuj

Magdalena Kal, Michał Biskup, Jerzy Mackiewicz

STRESZCZENIE
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jest uważane za chorobę cywilizacyjną, która dotyczy centralnej części siatkówki plamki. Choroba ta obejmuje obydwoje oczu. Wyróżniamy dwie postacie AMD: suchą i wysiękową. Naczyniowy czynnik wzrostu naczyń (VEGF) odgrywa bardzo ważną rolę w patogenezie wysiękowej postaci AMD. Stymuluje on nowe, patologiczne naczynia, które wyrastają z drobnych naczyń naczyniówki, przekraczają błonę Brucha i nabłonek barwnikowy siatkówki (RPE), uszkadzając siatkówkę neurosensoryczną. Mechanizm ten prowadzi do utraty wzroku. Sucha postać AMD jest wciąż praktycznie nieuleczalna. Postać wysiękowa AMD może być skutecznie leczona za pomocą powtarzanych iniekcji preparatów przeciwciał anty VEGF do ciała szklistego.Celem tego artykułu jest przedstawienie roli optycznej koherentnej tomografii (OCT) w diagnostyce AMD. Badanie to pokazuje patologie w centralnej części siatkówki, nerwie wzrokowym i ciele szklistym. Jest proste, szybkie, nieinwazyjne. Możemy oceniać obecność płynu pod? i śródsiatkówkowego typowego dla wysiękowej postaci AMD. 
Słowa kluczowe: optyczna koherentna tomografia, naczyniowy czynnik wzrostu naczyń, neowaskularyzacja naczyniówkowa, nabłonek barwnikowy siatkówki.

pełny tekst

Więcej…
 
GENETYCZNIE MODYFIKOWANE ROŚLINY ZAGROŻENIE CZY KORZYŚCI Drukuj

Mirosława Skawińska, Joanna Blicharska

STRESZCZENIE
Ludzkość od początku swego istnienia zależna była od roślin, które nie tylko wykorzystywała jako pokarm czy materiały, lecz także stosowała jako główny środek leczniczy. Rozwój nauki wraz z postępem cywilizacji przyczynił się do uzyskania u roślin nowych zestawień genów, które nie miałyby możliwości krzyżowania się ze sobą w przyrodzie [1]. Powstała tzw. nowa żywność zwana obecnie żywnością modyfikowaną genetycznie lub transgeniczną. Prowadzone są liczne badania na temat wpływu roślin GM na organizm człowieka, a także podejmowane próby określenia, jak poważne konsekwencje w przyszłości mogą wynikać z ich produkcji i jak wielu sfer będą dotyczyć. Niektórzy widzą w nich szansę na poprawę wielu aspektów jakości życia człowieka, przeciwnicy natomiast wielkie niebezpieczeństwo. Temat ten niewątpliwie budzi wiele kontrowersji, gdyż prócz najważniejszego wpływu na człowieka, dotyka również płaszczyzny politycznej, ekonomicznej, moralnej, a nawet religijnej. 
Słowa kluczowe: GMO (Genetically Modified Organism), genetyczne modyfikacje, rośliny, żywność transgeniczna.

pełny tekst

Więcej…
 
OTYŁOŚĆ BRZUSZNA METODY OCENY, PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA, IMPLIKACJE ZDROWOTNE Drukuj

Edyta Suliga

STRESZCZENIE
Otyłość brzuszna jest to nagromadzenie tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej, nieproporcjonalne do całkowitej zawartości tłuszczu w organizmie. W pracy omówiono pośrednie i bezpośrednie metody oceny oraz konsekwencje zdrowotne otyłości brzusznej. Dokonano również analizy czynników sprzyjających zwiększonej akumulacji tkanki tłuszczowej trzewnej, takich jak: czynniki genetyczne, płeć, wiek, status prokreacyjny u kobiet, gospodarka hormonalna, niska masa ciała w okresie wczesnego dzieciństwa oraz czynników związanych ze stylem życia, w tym stresu i sposobu żywienia. 
Słowa kluczowe: trzewna tkanka tłuszczowa, powikłania metaboliczne, czynniki ryzyka

pełny tekst

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Wyszukiwanie
[ design-cibox ]